MAKITA กบไสไม้ 3นิ้ว รุ่น 1600

12,020฿

MAKITA กบไสไม้ 3นิ้ว รุ่น 1600 ไสไม้จากมุมลาดเอียงได้ รวดเร็วถึง 32,000 ครั้งต่อนาที สะดวกสบาย มาพร้อมกล่องบรรจุ สามารถพกพาไปได้ทุกที่

Contact phone
Contact Line