MARATHON-IP44 เพาเวอร์ปลั๊ก-เมียฝังตรง16A 3P+N+E

เพาเวอร์ปลั๊ก แบบติดผนัง ชนิดเต้ารับ MARATHON-IP44 เพาเวอร์ปลั๊ก-เมียฝังตรง16A 3P+N+E ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ โครงสร้างแข็งแรงทนทาน

Contact phone
Contact Line